Про себе

Допомагаю людям позбутись багатьох проблем, а саме – панiчних атак, депрессивного стану, апатii, сексуальних розладiв. Домога у випадках розлучення, втрати близькоi людини, конфлiктiв в родини, або на роботi, втрати сенсу життя, пошуку справи та свого визнання серед оточуючих. Разом ми зможемо розiбратись у причинах негараздiв, знайти шляхи для новоi якостi буття, сповненого радiстю, натхненням, щастям, дружнiми стосунками. Запорукою тому мiй багаторiчний досвiд та численнi  вiдгуки вдячних клiентiв, досвiд власноi терапii та супервiзii.

Освіта

Одеський Державний Унiверситет, Iнститут пiслядипломноi освiти

1996 - 1999 психолог

Донецьке вище вйськово-полiтичне училище

1980 - 1984 вчитель iсторii та суспiльнознавства, офiцер з виховноi роботи

Нацiональна академiя наук Украiни, Вища школа соцiологii

2007 - 2009 фахiвець з проведення глибинного iнтервью, фахiвець з проведення дослiджень методом фокус-груп

Досвід роботи

ПАТ "Запорiжсталь"

2005 - 2016 психолог лабораторii соцiально - психологiчних дослiджень, провiдний психолог вiддiлу оцiнки персоналу

досвiд реалiзацii проектiв – Корпоративна культура, особистий план розвитку працiвника та керiвника, оцiнка персоналу, загальний рiвень задоволення працею та багато iнших.

Компанiя "Золотий ВIК"

2007 - 2019 тренiнги Менеджмент виробництва, Розвиток особистiсного потенцiалу керiвникiв, аудит персоналу, пiдготовка та проведення стратегiчноi сесii з розвитку управлiнськоi культуры компанii та iн

Самозайнятiсть,

1999 - 2019 Приватна практика - психолог, коуч. Онлайн-консультант - бiльше 8 рокiв. Ведення группи особистiсного росту, ведення Запорiзького психологiчного кiноклубу - 12 рокiв

Компанiя АгроХiмсервiс, Запорiжжя

2015 - 2018 тренiнги продажiв, продажi ВIП-клiентам та iнше
Немає затверджених відгуків для показу!